Press "Enter" to skip to content

Boje na pieskovisku

T-shock

Na detských pieskoviskách môžu prebiehať nudné a nezaujímavé rozhovory, ale rovnako aj boje, pri ktorých ide o vedierko či hrabličky. Nedávno ma však prekvapilo, že boje môže prebiehať aj medzi rodičmi. Dostala som sa, nechtiac samozrejme, do sporu s niektorými maminami, ktoré nedokážu pochopiť, že môj takmer päťročný syn nenavštevuje žiadne predškolské zariadenie.

Viac tolerancie by nezaškodilo

Existuje niekoľko dôvodov, prečo to tak je. Hlavným je jeho mladší súrodenec, ktorý je ešte v takom nízkom veku, že aj keby som túžila po návrate do práce, nebolo by to možné. Logicky teda zostávam doma s tým mladším a preto nevidím dôvod, prečo by som sa mala toho staršieho každé ráno zbavovať. Nazdávam sa, že čas spoločne strávený s jeho novým malým bratom má veľký zmysel. Vytvára sa medzi nimi puto, z ktorého budú čerpať celý svoj život. A to je pre mňa dôležitejšie ako takzvaná socializácia. Nemyslím si, že materská škôlka je pre každé dieťa nevyhnutným zariadením. Ale neodsudzujem nikoho za to, že tam svoje deti vodí. Preto očakávam aj trochu viac tolerancie z druhej strany.

Boje na pieskovisku
4.5 (90%)2
Dovolen
</div>

<div class=